Zlatý Orb

ZLATÝ ORB

Dikša Zlatého Orbu je prúd energie Najvyššieho Svetla, ktorý je ukotvený v Chráme Oneness v Indii. Táto vyššia inteligencia rozpúšťa bolesti, strachy, prekážky, ktoré bránia naplneniu sa vo všetkých dôležitých oblastiach nášho života, ako je zdravie, medziľudské vzťahy, finančná hojnosť, prosperita, úspech, vnútorný rast.

Dikša Zlatého Orbu prináša radosť do života, je bezkontaktná, prebieha formou meditácie a to kolektívnej alebo individuálnej.
 

Ako môžem ukončiť svoje utrpenie?

Šri BHAGAVAN: „Utrpenie nie je v danej situácii alebo v danom fakte, ale v našom vnímaní daného faktu.”

V súčastnosti panuje všeobecný názor, že vieme transformovať situáciu tým, že ju zmeníme. Volá sa to obsah situácie. Myslíme si, že transformovaním obsahu sa staneme šťastnými. Ale v skutočnosti situácia nemá nič dočinenia s našim šťastím alebo smútkom. Všetko závisí od toho, ako sa na danú situáciu pozeráme a ako ju vnímame.


 

 

 

 

Veľmi často, keď sa nám stane niečo, čo sme neočakávali, čo sa nám nepáči, čo neoceňujeme, nosíme túto situáciu stále v našom vnútri. Neustále sa pýtame: Prečo? Prečo sa toto stalo mne? Čo som mal urobiť inak? A súčasne si dávame veľa vysvetlení, prečo sa to stalo tak, ako sa to stalo. Utrpenie nie je spôsobené situáciou samotnou, ale spôsobom, akým sa snažíme vysvetliť situáciu, tým, že nie sme schopní prijať danú situáciu a dôvody, pre ktoré si myslíme, že sa to stalo práve nám. V súčasnom stave sveta so všetkou karmou nie je možné, aby bol človek oslobodený od všetkých problémov. Problémy sú a bude ich mať každý, či je chudobný alebo bohatý, vzdelaný alebo nevzdelaný, z ktorejkoľvek spoločenskej vrstvy, z akéhokoľvek miesta. Problémy tam sú, ale to nie je dôvod pre utrpenie, pretože situácia vnútorne nenesie žiadne utrpenie. Keď dosiahneme určitú úroveň vedomia, kedy plne vieme prijať životnú situáciu tým, že ju plne žijeme, bez ohľadu na to, aká je to situácia, budeme šťastní. Zážitok jednoty nám pomôže dosiahnuť danú úroveň. Ježiš Kristus cítil enormnú lásku a súcit. Budha bol v stave mieru a nesmierneho pokoja, pretože jeho mozog bol prepojený inak. Tak je možné, aby ste zažili lásku a mier. To je to, čo dáva zážitok jednoty. Nie je tu veľa čo vysvetľovať ohľadom zážitku jednoty, pretože to nie je technika. Je to akt Milosti. Keď je daný zážitok jednoty, dôjde k neurobiologickej transformácii, ktorá vedie k láske, pokoju, blaženosti, k čomukoľvek čo hľadáme, ukončenie utrpenia. Prebudenie alebo akokoľvek chceme nazvať ten stav, nie je psychologický proces. Je to biologický proces. Keby to bol psychologický proces, tak by sa určite dal dosiahnuť praktizovaním určitých techník. Pretože to nie je psychologický proces, je nemožné dosiahnuť ho použitím učení alebo techník. Neexistuje len jedna definícia prebudenia, ale spôsob, akým rozumieme prebudeniu, že je to stav, v ktorom končí utrpenie, psychologické aj existenčné. Žijeme život, v ktorom nie je pocit oddelenosti. Cítime, že sme súčasťou všetkého, cítime, že všetko je aj našou súčasťou. Je tam zážitok prepojenia a necítime sa oddelení do druhých. Teda keď hovoríme o prebudení, hovoríme o tomto zážitku, kde všetko rozdelenie končí vo vnútri, kde pocit oddelenosti neexistuje. Keď dostaneme zážitok jednoty, nájdeme všetko, po čom sme kedy túžili.

Zámerom meditácie Zlatého Orbu je rast vo vedomí.

Ak túžiš rásť vo vedomí, si s láskou vítaný.