Vnútorné

   dieť a

 Vnútorná

žena a muž

VNÚTORNÉ DIEŤA

Základ nášho života je položený na skúsenostiach, ktoré sme zažívali ako dieťa v období vývoja v materinskom lone a tesne po narodení. Minulý život, myšlienky rodičov, strachy, agresivita niektorého z rodičov, starých rodičov a pod., to všetko má vplyv na kvalitu nášho súčasného života v dospelosti. V terapii sa pozrieme  na hlboko zakorenené a zabudnuté traumy.

Ak v živote nemáte žiadnu motiváciu, alebo žijete s pocitom, že neviete ako sa dostať z problémov, nemáte dobré vzťahy, alebo na všetko čo dosiahnete musíte vynaložiť veľké úsilie a aj tak sa to podarí len na 30 %, je pravdepodobné, že ste na nevedomej úrovni zaseknutí v jednom z období vášho vývoja.

Túto terapiu odporúčam pre všetkých, najmä pre ľudí, ktorí by sa radi stali vynikajúcimi a chápajúcimi rodičmi. Vyhli sa tak chýb, ktorých sa nevedomky  dopúšťali ich rodičia príp. osoby v ich blízkosti. Tiež pre ľudí, ktorí by sa chceli vymaniť z nežiadúcich a opakujúcich sa vzorcov správania, pre ktoré sa nemôžu v svojom živote pohnúť ďalej a netušia, že práve obdobie prenatálneho vývinu má vplyv na ich neúspechy.  

 

Výsledkom terapie je, že váš život sa stane jednoduchším, úspešnejším, zdravším, radostnejším. Túto terapiu odporúčam absolvovať každému i deťom. 

VNÚTORNÁ ŽENA A MUŽ

Ženy túžia po kontakte a po láske. Pre muža je dôležitejšia sloboda a nezávislosť. Obidvaja majú svoj štýl ako milujú, ako sa vyjadrujú, ako tvoria.


V priebehu  terapie sa spojíte so svojou vnútornou ženou a svojím vnútorným mužom. Zoznámite sa s často menej známymi mužskými a ženskými aspektami svojej osobnosti. Odhalíte mechanizmus vzájomnej interakcie vášho vnútorného muža s vašou vnútornou ženou a opačne, čo je jedinečný proces každej osobnosti. 
Keď muž začne brať vážne svoju ženskú stránku svoje osobnosti a začne ju integrovať, získa viac prístup k svojím pocitom, k svojej zraniteľnosti a intuícií.

Keď žena začne prijímať mužskú stránku svojej osobnosti, začne mať viac prístup k samote, nezávislosti a dobrodružstvu.

Keď sa naučíme objať a vážiť si oboch  polarít v ich jedinečnosti, okamžite to ovplyvní naše vzťahy.

Vzniká nový potenciál pre úctu, prijatie a lásku.


Výsledkom terapie je, že sa stávate sami sebou, váš život je jednoduchší, komunikácia navonok je bez komplikácii, začnete viac rozumieť sebe i  ľudom okolo vás, váš život sa stane radosťou, začnete si ho konečne užívať.

Túto užasnú terapiu by som odporučila absolvovať úplne každému i dospievajúcej mládeži.