AKO FUNGUJE THETA HEALING?

Všetko, čo sa v našom živote deje sme si vytvorili prostredníctvom myšlienok, názorov a vzorcov “skrytých” v našom podvedomí. Je to práve podvedomá časť mysle (tvorí 88%), ktorá tieto presvedčenia, názory a vzorce správania drží. Ak chcete zmeniť svoje životy, zmeňte svoje presvedčenia a názory, ktoré sú v podvedomí skryté.

Presvedčenia si v podvedomí držíme na štyroch rôznych úrovniach:

  • základná úroveň (súčasný život)

  • genetická úroveň (dedičná)

  • historická úroveň (iné životy)

  • úroveň duše

PRESVEDČENIA ZÁKLADNEJ ÚROVNE

PRESVEDČENIA GENETICKEJ

ÚROVNE

Väčšinu týchto presvedčení sme získali v priebehu tohto života do veku 4 rokov. Práve v skorom veku, ba dokonca počas tehotenstva je formovaná väčšina životných presvedčení, názorov a vzorcov správania. Tieto programy a presvedčenia budú stále nevedome ovplyvňovať či zasahovať do nášho života, až kým si ich neuvedomíme a na vedomej úrovni nezmeníme.

Sú získané od našich predkov, pričom sme ovplyvňovaní až 7 generácií dozadu (a náš život ovplyvňuje 7 generácií dopredu). Na tejto úrovni môžu byť rôzne druhy názorov, presvedčení, ktoré si Vaša rodina nesie niekoľko desaťročí či dokonca stáročí. Medzi takéto presvedčenia patria zväčša tie, ktoré podčiarkujú určitý rodinný systém (problém) alebo za určitých podmienok tento problém vyvolajú.

PRESVEDČENIA HISTORICKEJ

 ÚROVNE

PRESVEDČENIA NA ÚROVNI

 DUŠE

Tieto presvedčenia pochádzajú zo spomienok na iné životy, ktoré niektorí ľudia považujú za “minulý život” a iní sa domnievajú, že ide o “paralelné životy”. Práve na tejto úrovni sú držané rôzne obavy a fóbie. Spomienka na udusenie v inom živote môže vytvoriť klaustrofóbiu v tomto živote. ThetaHealing® technika môže tohto životnú fóbiu zmeniť tým, že naučí podvedomie rozdiel medzi tým, čo sa stalo vtedy a čo sa deje teraz.


Mnoho ďalších celoživotných presvedčení sa odráža v sľuboch alebo záväzkoch, ktoré sme v iných životoch dali, napr.:

  • sľub chudoby

  • sľub mlčania

  • sľub cudznosti

  • sľub samoty

  • sľub otroctva

Zahŕňajú presvedčenia o tom, kým v svojej podstate skutočne sme. Sú to zvyčajne presvedčenia o tom, kým sme a aký je náš účel v tomto živote. Odzrkadľuje náš pohľad na radosť, šťastie, lásku, mier atď ….

DOWNLOAD - TVORBA POCITOV

Download je proces tvorby nových presvedčení alebo pocitov (podobne ako u programov do počítača). Každý z nás má právo na kvalitný, zmysluplný život plný radosti, šťastia a lásky, preto si dovoľte tieto nové pocity do svojho života prijať a absorbovať ich každou bunkou svojho tela.

Na dosiahnutie kvalitného života je dôležité nie len odstrániť nefunkčné a obmedzujúce presvedčenia ale aj vytvoriť nové a pozitívne pocity, aby sme boli schopní žiť každodenný život v radosti, šťastí a láske. Nie všetci vieme aké to je žiť v harmónii, šťastne a plnohodnotne. Nie všetci vieme aké to je byť milovaní, chcení či prijatí.

Ak túžiš otvoriť sa životu, ak túžiš svoj život odteraz žiť naplno v radosti, zdraví, úspechu, láske, hojnosti, tak práve pre teba je Theta healing, si tu správne, stačí sa objednať.

Teším sa na teba.

S láskou Stella