ČO JE TO THETA HEALING?

ThetaHealing® je meditačná technika, pomocou ktorej sa naučíte spájať so sebou, svojou Božskou podstatou a tvorivou energiou všetkého čo je.

ThetaHealing® môže využívať každý z nás bez ohľadu na vek, rasu či vierovyznanie – nemá základy v žiadnom náboženstve.

ThetaHealing® je súbor nástrojov a techník, ktoré nás učia, ako využívať vlastnú prirodzenú intuíciu tým, že sa spojíme s bezpodmienečnou láskou Tvorivej Energie, ktorá je zdrojom transformačnej sily.

ThetaHealing® umožňuje jednoducho a rýchlo identifikovať a transformovať hlboké programy, emočné vzorce a obmedzujúce presvedčenia, ktoré sú uložené v mysli, tele, podvedomí a duši, čím sa dosahuje zmena v kvalite života a reality daného človeka.

ThetaHealing® očami zakladateľky Vianny Stibal

S ČÍM VÁM VIE POMÔCŤ?

  • nájsť životný entuziazmus

  • skvalitniť svoj osobný či partnerský život

  • skvalitniť svoj profesionálny život či podnikanie

  • zistiť príčinu svojich neúspechov

  • transformujte strach, zlosť či nenávisť na porozumenie a napredovanie

  • sú vo vašom živote nežiaduce situácie, ktoré sa neustále opakujú?

  • uviazli ste v traume minulých udalostí a neviete ako z nich von?

  • ste intuitívny človek, ktorý na seba podvedome preberá negativitu druhých?

NAUČTE SA ŽIŤ "TU A TERAZ” A VYCHUTNAJTE SI SVOJ ŽIVOT