CESTA K VNÚTORNEJ SLOBODE

ZMEŇ SEBA A ZMENÍŠ SVOJ ŽIVOT

ThetaHealing® je meditačná technika 21. storočia určená na zmenu a skvalitnenie osobného, partnerského, profesionálneho, emocionálneho, spirituálneho aj fyzického zdravia.

Pomocou práce s rôznymi technikami, najmä však techniky práce s presvedčeniami, ktoré sú uložené v podvedomí vašej mysle, je možné nájsť a uvoľniť skryté negatívne programy, vzorce správania, či automatické podvedomé reakcie a nahradiť ich novými, pozitívnymi.

Technika ThetaHealing® sa využíva na odhalenie už nefunkčných, nepotrebných, negatívnych presvedčení, ktoré nám blokujú dosiahnuť svoj plný potenciál.

Je to technika, pomocou ktorej dokážete jednoducho skvalitniť svoj súkromný, partnerský aj profesionálny život či podnikanie!

1/1