Transformačný proces Vedome VytváRAJ 10.01.2021 nedeľa 16:00-19:00

Ak chceš zmeniť svet začni od seba