Transformačný kurz VYTVÁRAJ nedeľa 14.03.2021 od 16:00-19:00

Ak chceš pomôcť svetu, pomôž sám sebe. Jedinec vytvára svet.