Transformačný kurz VYTVÁRAJ nedeľa 14.03.2021 od 16:00-19:00

Ak chceš pomôcť svetu, pomôž sám sebe. Jedinec vytvára svet.
Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com