Tretia čakra - Meditácia šťastia 30.11.2019

30.11.2019 od 9 : 30 do približne 12 : 00

Tretia čakra v sebe uchováva presvedčenia, názory, pocity, obavy, nádeje a sny. Spojenie našich skúseností, vnemov a názorov ovplyvňuje to, ako vnímame samých seba, ľudí v našom okolí a príležitosti, ktoré sa nám núkajú. Ľudia sa k nám podvedome správajú tak , ako vycítia z centra našej osobnosti a z toho, aký pocit máme sami zo seba.

Je to čakra nášho vnútorného kritika.

Ak túžiš po krásnom vzťahu sám so sebou, ak túžiš ísť za svojím cieľom, ak sa túžiš vymaniť z role obete, ak túžiš po úspechu tak príď. Cez vyčistenie a aktivovanie tretej čakry nadobúdaš pocit úcty k sebe samému, nadobudneš väčšiu vnútornú silu, naučíš sa používať svoju intuíciu. Precítiš dôveru a budeš schopný prevziať zodpovednosť za svoje činy, robiť optimálne rozhodnutia.

Budeme sa venovať transformácií emócií tretej čakry:

hnev, ľútosť, vina, úzkosť x pokoj, vnútorný mier

Budeme čistiť a aktivovať orgány tretej čakry :

žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, vegetatívny NS, spodná časť chrbáta

Na záver vás prevediem meditáciou šťastia a meditáciou Najvyššieho Svetla Najvyššej Lásky

Ak Ti záleží na sebe samom, si s láskou pozvaný prísť.

HLAVNE CUKROVKÁRI

Teším sa na každého z Vás.

Je potrebné sa prihlásiť na stellasemjanova@gmail.com

prihláseným pošlem viac informácíí