Meditácia šťastia - druhá čakra 16.11.2019

16.11.2019 od 9 : 30 do približne 12 : 00

Druhá čakra je centrum našej kreativity a emocionality. Uchováva v sebe pocity viny, strachu, hnevu. Súvisí s finančnými a sexuálnymi problémami, s pocitom bezmocnosti, s pocitom, že ste obeťou. Z pozície sakrálnej čakry prahneme po láskyplných, naplnených, vášnivých a prospešných vzťahoch. Túžime byť atraktívnymi, príťažlivými. Je spojená s archetypom vnútorného dieťaťa. Pomáha nám udržiavať si svoju životnú energiu. Ovplyvňuje našu spôsobilosť zvládať financie, úspech, sexualitu, schopnosť ovplyvňovať druhých.

Na fyzickej úrovni sa viaže na črevné problémy, ťažkosti so slepým črevom, trávením, obličkami, vysokým tlakom, bolesti krížov, plodnosťou...

Budeme sa venovať transformácií emócií druhej čakry:

vina, hnev, bezmocnosť x životná energia,sebaláska,kreativita

Budeme čistiť a aktivovať orgány druhej čakry :

vaječníky, maternica, obličky, krv, lymfa

Na záver vás prevediem meditáciou šťastia a meditáciou Najvyššieho Svetla Najvyššej Lásky

Ak Ti záleží na sebe samom, si s láskou pozvaný prísť.

Teším sa na každého z Vás.

Je potrebné sa prihlásiť na stellasemjanova@gmail.com

prihláseným pošlem viac informácíí