Učenie 11.06.2019

Když vidíš věci jinak, věci se také dějí jinak. (Učení dané Nejvyšším Soucitným Světlem)