Učenie 06.06.2019

"Zkušenost reality závisí na tvé vnímavosti (tvém úhlu pohledu). " Učení dané Nejvyšším Soucitným Světlem

Obmedzujete svoje skúsenosti s realitou kvôli vnímaniu, ktoré vytvára myseľ, pomocou vašich minulých neúplných nepríjemných skúseností. Keď sa prebudíte, nemáte žiadne ďalšie uhly pohľadu ... zažijete tok života, žijete každý okamih. Ste bez všetkých vnímaní.


Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com