Učenie 06.06.2019

"Zkušenost reality závisí na tvé vnímavosti (tvém úhlu pohledu). " Učení dané Nejvyšším Soucitným Světlem

Obmedzujete svoje skúsenosti s realitou kvôli vnímaniu, ktoré vytvára myseľ, pomocou vašich minulých neúplných nepríjemných skúseností. Keď sa prebudíte, nemáte žiadne ďalšie uhly pohľadu ... zažijete tok života, žijete každý okamih. Ste bez všetkých vnímaní.