Učenie 10.06.2019

June 11, 2019

Manifestuješ to, co nenávidíš. (Učení dané Nejvyšším Soucitným Světlem)

 

You attract what you love & also what you hate. The nature of the universe is to give you whatever you seek or push away, INTENSELY... 

Hence, seek what you love & are passionate about & make peace with what you hate. If you understand the laws of the Universe, you can use them appropriately & have a positive outcome in life.

 

 

 

Priťahuješ, manifestuješ  to, čo miluješ a tiež to, čo nenávidíš. Povaha vesmíru je dať vám čokoľvek, čo hľadáte alebo odtlačujete, INTENZÍVNE ...
Preto hľadajte to, čo milujete a ste vášniví a zmierite sa s tým, čo nenávidíte. Ak chápete zákony vesmíru, môžete ich primerane využiť a mať pozitívny výsledok v živote.

 

 

 

 

Zdieľať na Facebooku
Please reload

Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com