Vnútorná integrita - pomenovávanie

SRI BHAGAVAN:

"Negatívne emócie v podstate vznikajú z dôvodu nedostatku vnútornej integrity. Keď sa vzďaľujeme sami od seba, keď nie sme pripravení čeliť tomu, čo sa deje v našom vnútri, máme vo zvyku zakrývať určité veci sami pred sebou, čo potom vedie k negatívnym myšlienkam. Ako si uvedomiť alebo naplno prežiť tieto negatívne myšlienky - musíte sledovať proces pomenovávania. Ak prestanete pomenovávať, okamžite sa oslobodíte od všetkej negativity. Problémom je pomenovávanie."