Osma čakra 30.05.2019 a 01.06.2019

Osma čakra - Akašická kronika

Táto čakra je akási "kniha života ", v ktorej je zaznamenané všetko, čo sme v živote zažili ( obrazy, pocity, vyrieknuté slová, myšlienky, činy z minulosti, prítomnosti, budúcnosti ).

Táto čakra v sebe uchováva informácie o našej karme, o záležitostiach, ktoré sme prišli vyriešiť, o lekciách, ktoré sme sa prišli naučiť.

Totot energetické centrum riadi náš osud. Vďaka nemu máme silu učiniť nové rozhodnutia, zbaviť sa sľubov a dohôd uzavretých na úrovni duše, ktoré nám už nie sú na prospech, a, naopak ctiť si tie, ktoré nám môžu ešte poslúžiť.

Prostredníctvom tejto čakry máme možnosť spojiť sa so spriaznenými dušami a zažiť bezpodmienečnú lásku, nekonečnú oddanosť a dokonalú jednotu.


viac tu :


https://www.jogaradosti.com/single-post/2019/03/19/Celosvetov%C3%BD-Rast-Vedomia-64