25.05.2019

25.5. 2019 Siedma čakra

Prostredníctvom tohoto energetického centra si dokážeme rozvíjať svoju vieru zázraky, pochopiť svoje životné poslanie a objaviť svoje spojenie so všetkým živým.

Keď budeme meditovať, modliť sa a zbavíme sa svojich obmedzení a strachu, dokážeme presiahnuť svoju klamlivú a egoistickú myseľ a vstúpiť do nekonečnej oblasti vedomia. Môžeme zažiť zázračné uzdravenia, neobmedzený stav Vedomia, duchovnú inšpiráciu.

Čím viac je táto čakra čistejšia, tým viac životnej energie máme.

viac tu :

https://www.jogaradosti.com/single-post/2019/03/19/Celosvetov%C3%BD-Rast-Vedomia-64