Učenie 05.05.2019

"Utrpenie sa zrodilo z myslenia. Suffering is born out of thinking." - Sri Amma

Myšlienka oddeľuje vás a to ostatné, vás a zážitok. Tento pocit oddelenosti je zdrojom/základom všetkého utrpenia. Riešenie: Jednota prostredníctvom Božskej pomoci a Deeksha cez iniciáciu a meditáciu Najvyššieho Svetla Najvyššej Lásky.