Učenie 04.05.2019

The mind creates and recreates within the frameworks of the old.

- Sri Bhagavan

The mind is never in the present. It survives in the past & goes creating past scenes & associates them with the present moment & thereby destroying its freshness & beauty. So concepts & frameworks created in the past incomplete unpleasant experiences which lead to suppressed pain & residue affects your present reality... manipulating/complicating it. Freedom is in falling out of this trap permanently.... Enjoying life’s freshness & purity every moment, witnessing the amazing beauty of Life!!!

"Myseľ tvorí a znovu tvorí v rámci starých štruktúr. - Sri Bhagavan

Myseľ nikdy nie je v prítomnosti. Prežíva v minulosti a vytvára minulé scény (udalosti) a spája ich s prítomnou chvíľou, čím ničí jej sviežosť a krásu. Takže koncepty a štruktúry vytvorené v minulých neúplných nepríjemných zážitkoch, ktoré vedú k potlačenej bolesti a zanechávajú zostatok (náboj), ovplyvňujú vašu súčasnú realitu... manipulujú/komplikujú ju. Sloboda je dostať sa z tejto pasce natrvalo... Užívať si sviežosť života a čistotu každej chvíle, byť pozorovateľom úžasnej nádhery života!!!