Učenie 03.05.2019

"Vnútorný rast je celý o tom, byť v mieri s tým, čo ste. Sri Bhagavan

Vnútorná rovnováha & rast sa navzájom dopĺňajú v živote, vo vzťahoch, v práci a všade inde. Keď nie ste v mieri alebo v rovnováhe, ako je možné napredovať. Kľúčom je stabilita... či už emocionálna, mentálna alebo psychologická a dokonca aj fyzická. Neutekajte sami pred sebou. Zmierte sa s vašou minulosťou. Vezmite si na pomoc Božstvo cez iniciáciu a meditáciu Najvyššieho Svetla Najvyššej Lásky. Veďte naplnený život vyvážený mierom a rastom... Opatrujte sa!!!