Učenie 01.05.2019

"Láska je zažívanie toho druhého taký, aký je. Love is experiencing the other as they are." - Sri Bhagavan

Láska je objavovanie slobody a priestoru pre seba.... dovoliť si byť sám sebou... vychutnať si byť s uvedomením. To isté prirodzene začneš zdieľať s tými druhými, tú istú slobodu a priestor. Začneš ich zažívať takých, akí sú, nie takých, akých chceš, aby boli... keď im dovolíš byť sebou samými, započne v nich proces, začnú sa meniť. To je nádhera nášho Oneness procesu (procesu Jednoty). Jeden zo spôsobov transformácie sveta je najprv začať od seba.