Učenie 01.05.2019

"Láska je zažívanie toho druhého taký, aký je. Love is experiencing the other as they are." - Sri Bhagavan

Láska je objavovanie slobody a priestoru pre seba.... dovoliť si byť sám sebou... vychutnať si byť s uvedomením. To isté prirodzene začneš zdieľať s tými druhými, tú istú slobodu a priestor. Začneš ich zažívať takých, akí sú, nie takých, akých chceš, aby boli... keď im dovolíš byť sebou samými, započne v nich proces, začnú sa meniť. To je nádhera nášho Oneness procesu (procesu Jednoty). Jeden zo spôsobov transformácie sveta je najprv začať od seba.

Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com