MOOLAMANTRA

KVĚTEN - MĚSÍC MOOLAMANTRY

První květen je oslavován jako Den Moolamantry a měsíc květen se slaví jako Měsíc Moolamantry.

Můžete si dát sankalpu (záměr) odříkat Moolamantru během měsíce května minimálně 10008 x (což je přibližně 3 maly každý den). Začněte 1. května a skončete 31. května. Moolamantru lze odříkávat nahlas, šeptem i vnitřně. Můžete si dát záměr (naplnění určité touhy, růst ve vědomí aj.) a modlit se za něj během tohoto období.

Mocná Moolamantra!

‘Moola’ znamená zdroj všeho, zdroj veškeré Milosti. Moolamantra je požehnáním Sri Ammy Bhagavana pro všechny hledající, aby bylo ukončeno jejich utrpení a pro ty, kteří touží dosáhnout vyšších spirituálních stavů. Tato mantra je jako kámen mudrců, který mění vše ve zlato. Transformuje životy těch, kteří mantru recitují. Existují nespočetná svědectví o moci a účinném efektu Moolamantry a jejím vlivu na materiální a spirituální dimenze.

Ovoce recitování posvátné Moolamantry je rozmanité. Pouhé recitování Moolamantry může zničit všechnu nepřízeň, osvobodit člověka od světských problémů a odstranit karmu. Dává zdraví, bohatství a prosperitu.

text Moolamantry:

Om Sat Chit Ananda Parabrahma Purushothama Paramatma Sri Bhagavathi Sametha Sri Bhagavathe Namaha

význam Moolamantry:

Om - zvuk Univerza, vzývající Božství

Sat - všeprostupující existence, jež je bez formy

Chit - čisté vědomí Univerza, které je nekonečné

Ananda - čistá láska, blaženost a radost

Parabrahma - nejvyšší bytost nebo stvořitel

Purushothama - spatřován v lidské formě, vedoucí lidstvo

Paramatma - nejvyšší vnitřní energie ve všech bytostech

Sri Bhagavati - Božský ženský aspekt ve stvoření

Sametha - v jednotě nebo společně s

Sri Bhagavate - Božským mužským aspektem ve stvoření

Namaha - pozdrav, hluboká vděčnost Božské Přítomnosti