Učenie 30.04.2019

https://youtu.be/KkIqV4wf3cg

Život je pohyb

Kmitání mezi klidem a neklidem, rozrušením, světlem a stínem, zrozením a zánikem.

V přirozeném běhu věcí, když se klid pohybuje směrem k rozrušení, posouvá tě to pryč z Jednoty k nejednotě, oddělenosti.

Jako vědomá bytost můžeš použít sílu boží přitomnosti v sobje a vyvolat proud k pohybu zpět z oddělenosti do Jednoty.

Jakmile je v lidském těle informace mezi různými buňkami oddělena, tělo se vychýlí z Jednoty.

Navrácení do Jednoty mezi různými systémy lidského těla je návrat ke zdraví.

Kdekoliv je v rodině zranění, nedůvěra, je to posun pryč z Jednoty.

Léčení srdce a rozkvět lásky je způsob návratu do Jednoty. Uvnitř tebe, v momentě konfliktu mezi dobrým a špatným a dobrým a ještě lepším, je vnitřní rozrušení. To je část tebe, kterou popíráš, odmítáš. Jejíž přání, tužby a hlasy ses rozhodl ignorovat.

To je nevyhnutelné a je to část životního dramatu. Tyto oddělené části tebe potřebují být léčeny, potřebují být přijaty.

Návrat k vnitřní Jednotě je možný skrze přijetí života a zkušenost sebe sama bez odporu.

Jak univerzální síly přinášejí nepořádek - v těle, mezi tvými různými osobnostmi, v rodině, v porozumění mezi národy a rozmanitými formami života, je příležitost pozvednout život do skvělejší úrovně klidu a Jednoty.

Pamatuj tudíž, že každá výzva, která přichází ve formě neklidu a oddělenosti, tě volá do skvělejší úrovně klidu a jednoty.

Toto kmitání je nikdy nekončící tanec stvoření. A proto dnes přijmi požehnání se záměrem být si vědom vzoru klidu pohybujícího se do neklidu ve věčné aréně života.

Úplné uvědomění si tohoto vzoru bez odporu je Jednota. Nechej mě opakovat. Úplné uvědomění si tohoto vzoru bez odporu je Jednota.

Poriadok & neporiadok sú dva protiklady, ktoré existujú spoločne a pohybujú sa od jedného k druhému. Sú podobné ako mier a chaos. Neustále sa menia, prirodzene a nepretržite sa pohybujú od jedného k druhému. Nemôžeš mať len jeden z nich. Myseľ zápasí a snaží sa udržať jeden z nich, ale obidva sú nevyhnutné a neustále oscilujú (kmitajú). Keď si svedkom (pozorovateľom) tohto Univerzálneho Zákona Prírody, nájdeš mier a blaženosť. Na hlbších úrovniach nimi nie si ovplyvnený a prijímaš oboje ako Jedno.