Učenie 28.04.2019

"Neprežívanie toho," čo je", je utrpením. - Sri Amma

Keď neprežívate danú chvíľu, zanecháva po sebe zvyšok (zostatok)... pridá sa k vašim minulým neúplným zážitkom a stáva sa príbehom.... utrpenie je príbeh, ktorý spája všetky neúplné zážitky a vytvára vnímania a sfarbuje vašu prítomnosť a budúce udalosti.

Pokiaľ by ste prežili každý okamžik, je to radosť a nezanecháva zostatok alebo náboj.

Práve teraz by ste mali vidieť, že nie ste schopní prežívať... daný okamžik alebo situáciu.

Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com