Učenie 28.04.2019

"Neprežívanie toho," čo je", je utrpením. - Sri Amma

Keď neprežívate danú chvíľu, zanecháva po sebe zvyšok (zostatok)... pridá sa k vašim minulým neúplným zážitkom a stáva sa príbehom.... utrpenie je príbeh, ktorý spája všetky neúplné zážitky a vytvára vnímania a sfarbuje vašu prítomnosť a budúce udalosti.

Pokiaľ by ste prežili každý okamžik, je to radosť a nezanecháva zostatok alebo náboj.

Práve teraz by ste mali vidieť, že nie ste schopní prežívať... daný okamžik alebo situáciu.