Učenie 27.04.2019

"Dokonalosť či nedokonalosť je len v tvojom myslení (myšlienkach). Perfection or imperfection is only in your thought." Sri Bhagavan

Nikdy veci nezažívame. Rozumieme im len prostredníctvom našich myšlienok. Tento neustály tok vytvára porovnávanie a pokračuje vo vytváraní toho, čo je dokonalé a nedokonalé. Tam to nekončí. Okrem iných vecí vás to zapája do vytvárania dokonalosti v živote prostredníctvom vašich vzťahov. Trpíte nepretržite, ste znepokojení nedokonalosťou a snahou po dokonalosti v živote. Nech je tu mier a šťastie.

We never experience things. We only understand them through our thoughts. These continuous flow of thoughts produce constant comparison & go on creating what’s perfect & imperfect. It doesn’t end there. It gets you involved into creating that perfection in life through your relationships among other things. You suffer constantly getting disturbed due to imperfection & aiming for perfections in life.

May there be peace & happiness