Meditácia v dennom živote

Vďaka meditácii, v prepojenosti sám so sebou, so svojím Vyšším JA, v precítení prítomného okamihu, si človek môže neustále užívať božstvo vo všetkom čo robí, všade kde je. Meditácia nie je len, keď si sadneme a zatvoríme oči. Meditácia je, keď sme v stave Božieho uvedomenia, v každom okamihu dňa, s každým dychom, pri vykonávaní každodenných činností. V takomto stave je človek vždy v stave blaženosti a pamätá na svoje božstvo.