Druhý blok 4. a 5. čakra 11.05.2019

Pozývam ťa na druhý blok prípravy na Celosvetový Rast Vedomia 64

https://www.jogaradosti.com/single-post/2019/03/19/Celosvetov%C3%BD-Rast-Vedomia-64

prísť si uvolniť emócie, ktoré si držíš v 4. a 5. čakre a jej prislúchajúcich častiach fyzického tela, a tak dovoliť svojmu vnútornému JA byť šťastné, dovoliť si byť úspešným v živote.

Naše vnútorné Ja prišlo na túto planétu, aby sa uzdravilo, oslobodilo a bolo šťastné, vošlo späť do JEDNOTY.

Sri Bhagavan:

Existuje múr medzi tebou a Bohom. Ten múr je myseľ. Keďže myseľ je stále silnejšia, postaví sa medzi teba a Boha alebo medzi človeka a realitu alebo medzi človeka a čokoľvek je tam. Občas sa ľudia snažia urobiť diery do múru a uspejú. Niekedy sa diera objaví prirodzene ako súčasť výtvoru prírody.

Z týchto ľudí sú potom veľkí mudrci, svätci, osvietené bytosti, mystici. Buď prerazíte dieru z vašej strany alebo ju Boh prerazí z jeho strany.

Čím väčšia je diera, tým väčšia je komunikácia s Bohom. Keď sa zrúti celý múr, ty a Boh sa stanete jedným.

To je konečná jednota, o ktorej hovoríme.

Iniciácia a Meditácia Najvyššieho Svetla Najvyššej Lásky ti v tom pomáha.

https://www.facebook.com/chandrika.menon.528/videos/2328807480682522/UzpfSTEwMDAwNDI0MzY2NDA3OTpWSzoyNDUxMDY5MzE0OTczMDQw/

"Skutočný index (ukazovateľ) rastu je, keď je niekto šťastný vo vnútri a tiež sa mu darí (je úspešný) aj vo svetskom živote. Sri Bhagavan

Skutočný rast sa musí merať na 2 úrovniach. 1. Vnútorné zmeny a 2. ako sa tieto vnútorné zmeny ukazujú vo vonkajšej realite. Nemôže sa merať len jeden aspekt. Šťastie sa začína vo vnútri, cez zmeny vo vnímaní, oslobodenie od starostí, úľavu od stresu, prielom v emocionálnom zaseknutí v danej situácii, atď. Akonáhle dôjde k vnútornej zmene, môžeme vidieť tiež rýchlu zmenu vo vonkajšej realite. Ako napr. úspech, pozitívnu odpoveď od ostatných voči nám, príliv bohatstva, ktorý bol predtým zaseknutý, naša externá realita sa stáva pre nás priaznivou. Ako sa neustále učíme od života, mení sa aj vnútorná aj vonkajšia realita. Obidve prispievajú k našej úrovni rastu.

"Ako premýšľaš určuje ako konáš, ako konáš určuje ako ostatní na teba reagujú." Sri Bhagavan

Vysvetlenie tohoto učenia tu: https://www.jogaradosti.com/single-post/2019/04/04/U%C4%8Denie-03042019

Čo nás čaká:

4. čakra emócie : hnev, vina, žiaľ x súcit, radosť, odpustenie, láska

orgány : srdce, krv, pľúca, hrudný kôš

5. čakra emócie : kontrola, kritika , stres, strnulosť, frustrácia, strach x istota, podpora, sloboda, nevinnoť, radosť

orgány : štítna žľaza, krk, ramená, uši

veľa riadených meditácií, procesov a cvičení posilňujúcich 4. a 5. čakru

HRY EGA

ROVNOVÁHY

iniciácia a meditácia NSNL

kedy : sobota 11.05.2019 10:00 až približne 17: 00

kde : https://www.jogaradosti.com/kontakt

viac informácií pošlem prihláseným

teším sa na vás

s vďačnosťou že na sebe pracujete Stella - duchovný učiteľ šri AmmaBhagavan,

meditátor NSNL

ešte je zopár voľných miest