Učenie 18.04.2019

"Láska je záležitosťou srdca, nie je to ideál, ani koncept, len sa objaví. Love is the matter of the heart, not an ideal, not a concept but an emergence." - Sri Bhagavan

Láska je mimo rozum a logiku. Bezpodmienečná láska je mimo chápania mysle. Láska je vyjadrením srdca a nie je obmedzená konceptom mysle. Láska je Objav, ale cez bolesť a utrpenie, ktoré vás nakoniec vedú k pravde a svetlu. Je objavením (vynorením)... z tmy do reality!!!