Učenie 17.04.2019

"Keď si prebudený, nepremýšľaš a konáš, ale len konáš. When you are awakened, you do not think and act, you just act." - Sri Bhagavan

Akciu (čin) zrodený v neuvedomelom stave nazývame Aktivitou (činnosťou), do ktorej je zapojená myseľ a vy sa s ňou asociujete/identifikujete. Keď sa skutok zrodí z uvedomenia, nazývame ho Akciou (činom). To je stav prebudenej bytosti. Koná spontánne. Odpovedá na situácie a prechádza k ďalšiemu okamžiku.