Učenie 15.04.2019

"Keď ustane úsilie prebudiť sa, ste prebudený. When the effort to become awakened ceases, you are awakened." - Sri Bhagavan

Chcete sa prebudiť. Ale vy ste tou finálnou prekážkou, aby ste sa tam dostali. Keď tam "vy" nie ste, ste prebudený. Potrebujete úsilie, aby ste sa prebudili, ale nakoniec to musíte pustiť, aby ste sa tam dostali.

Prebudenie je mimo myseľ. Ale myseľ len príliš túži po prebudení. Ako to vyriešite? Aby sa začal proces prebudenia, potrebujete myseľ. Konečný proces vedie k oslobodeniu od mysle. Na vynaloženie úsilia, na robenie Sadhán, na aplikovanie učení potrebujeme myseľ... potom prostredníctvom Božskej Milosti a všetkého úsilia vynaloženého k prebudeniu použitím mysle, vám to prinesie ovocie a vy sa prebudíte alebo pôjdete mimo myseľ alebo budete odpojení od mysle. Všetky znamenajú tú istú vec. V počiatočných štádiách používame myseľ, nakoniec sa dostaneme mimo (za) myseľ, ktorá je väzením... do slobody!!! Tak ako lietadlo k letu potrebujete zem na vzlietnutie...