Učenie 14.04.2019

"Nepochopenie reality je utrpením. Misapprehension of Reality is Suffering." Sri Amma

Realita by mala byť zažívaná taká, aká je... ak sa snažíš pochopiť realitu vychádzajúc z tvojich minulých skúseností, už to nie je viac realita, ale tvoja vlastná nesprávna interpretácia reality. Neznižuje tvoje utrpenie, ale zvyšuje ho. Musíte zažívať realitu takú, aká je, žiť v sviežom prítomnom momente, ktorý je živý a prirodzene obsahuje bezhraničnú radosť. Toto nazývame žitím. Pokiaľ to nezažívate, len jednoducho pridávate viac mizérie do existujúceho utrpenia vo vašom živote.

Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com