Učenie 14.04.2019

"Nepochopenie reality je utrpením. Misapprehension of Reality is Suffering." Sri Amma

Realita by mala byť zažívaná taká, aká je... ak sa snažíš pochopiť realitu vychádzajúc z tvojich minulých skúseností, už to nie je viac realita, ale tvoja vlastná nesprávna interpretácia reality. Neznižuje tvoje utrpenie, ale zvyšuje ho. Musíte zažívať realitu takú, aká je, žiť v sviežom prítomnom momente, ktorý je živý a prirodzene obsahuje bezhraničnú radosť. Toto nazývame žitím. Pokiaľ to nezažívate, len jednoducho pridávate viac mizérie do existujúceho utrpenia vo vašom živote.