Učenie 13.04.2019

"Bolesť vytvára potešenie, potešenie vytvára bolesť. Pain creates pleasure;" pleasure creates pain." Sri Bhagavan

Na úrovni mysle a tela sú bolesť a potešenie spojené. Jedno vedie k druhému, keď sa tlačí do extrémov. Radosť je mimo mysle, ale môže byť zažívaná telom a vedomím.

Príliš veľa potešenia vedie k bolesti, to všetci dokážeme pochopiť. To, čo si neuvedomujeme, je, že keď máme bolesť nepretržite, stane sa tiež potešením. Keď spôsobujete druhým bolesť, získate potešenie. Keď neustále zažívame bolesť, upadneme do sebaľútosti, čo je zas potešenie. Keď vás život tlačí dolu, myslíte si, že ste dobrý človek a život je na vás tvrdý. Sarkasticky sa smejete stavu, v ktorom ste. To je tiež potešenie. Keď neustále zažívate bolesť, stanete sa voči nej imúnny za určitý bod. Budete mať rôzne pocity v tele, ktoré sú druhom potešenia. Vždy sa objaví extrém. Vo všetkých bolestivých veciach je taktiež zabudované potešenie... pozorne sledujte váš život a uvidíte.

Len vtedy, keď naplno prežijete bolesť, objaví sa radosť... ktorá je úplne odlišná od toho, čo sa tu snažíme vysvetliť. Nezamieňajte si tieto dve veci.