Učenie 12.04.2019

"Všetko, čo sa zrodí, chce prežiť. Anything which is born wants to survive." Sri Bhagavan

Prežitie je našou prirodzenosťou. Bojujeme o prežitie. Neustále zápasíme o prežitie. Telo, myseľ, príroda, rastliny, stromy, vtáky a zvieratá, každý druh, všetky živé veci medzi sebou súperia o prežitie. Je to súčasť našej prirodzenosti. Nevzdorujte tomu. Viďte pravdu tohto učenia všade. Či už ide o konverzáciu, vzťah, hru, čokoľvek.... nie je to zlé ani nesprávne. Vedzte, že je to súčasťou evolúcie!