Učenie 10.04.2019

"Manifestuješ (prejavuješ) to, čoho sa bojíš. You manifest what you fear." Sri Bhagavan

Priťahuješ v živote to, čo chceš. Keďže Myseľ inklinuje k negativite, priťahuje silné emócie ako strach, nenávisť, atď.... pritahuješ k sebe také situácie do svojho života. Keď si poháňaný strachom, zostaň s ním a dívaj sa, čoho sa skutočne bojíš. Je to situácia, tvoj imidž, tvoja identita je poškodená, vytvára v tebe neistotu atď. Sleduj Myseľ a tiež pracuj na tom, čoho sa skutočne bojíš. Jasnosť hrá úlohu v tomto procese sledovania, čo sa deje v našom vnútornom svete. Aby ste sa vyhli situácii, zmierte sa so strachom. Neutekajte od neho, pretože vás nakoniec v živote dostihne.