Učenie 18.04.2019

April 25, 2019

 "Láska je záležitosťou srdca, nie je to ideál, ani koncept, len sa objaví. Love is the matter of the heart, not an ideal, not a concept but an emergence."
- Sri Bhagavan

 

 

Láska je mimo rozum a logiku. Bezpodmienečná láska je mimo chápania mysle. Láska je vyjadrením srdca a nie je obmedzená konceptom mysle. Láska je Objav, ale cez bolesť a utrpenie, ktoré vás nakoniec vedú k pravde a svetlu. Je objavením (vynorením)... z tmy do reality!!!

 

 

 

Zdieľať na Facebooku
Please reload

Joga radosti

Objednávať sa môžete aj na 0910 485 406 alebo na stellasemjanova@gmail.com