Učenie 08.04.2019

"Svet zrkadlí (odráža) tvoje vnímanie. World reflects your perception." - Sri Bhagavan

To, čo vidíš vo svojom vnútri, to isté zažívaš vonku. Ak si vo vnútri rozrušený (znepokojený), vonkajšia (externá) realita ti ukáže to isté. Ak máš vnímanie, že svet je plný zlých ľudí. dozaista budeš takých ľudí stretávať alebo sa spájať s ich temnou stránkou. Ak si šťastný a spokojný v živote, spriatelíš sa vo vonkajšom svete viac s ľuďmi, ktorí sú ako ty - nápomocní a šťastní. Vidíš svet taký, aký si ty nie taký, aký je. Budeš si ho schopný viac vychutnať (užiť), ak objavíš vnútornú radosť a šťastie. Je to tvoj svet - vnútorný a externý... mení sa z človeka na človeka v závislosti od jeho skúseností a vnímaní vytvorených v minulosti, ktoré vládnu/manipulujú jeho súčasný život. A tak neobviňuj svet, zmeň sa vo vnútri a automaticky uvidíš okolo seba krásu. Konečný cieľ je byť oslobodený od všetkých vnímaní, ktoré povstávajú z našich minulých spomienok. Naprostá sloboda je byť otvorený a svieži k realite, ku každému momentu, vidieť svet taký, aký je.