Učenie 05.04.2019

"Skutočný index (ukazovateľ) rastu je, keď je niekto šťastný vo vnútri a tiež sa mu darí (je úspešný) aj vo svetskom živote. Sri Bhagavan.

Skutočný rast sa musí merať na 2 úrovniach. 1. Vnútorné zmeny a 2. ako sa tieto vnútorné zmeny ukazujú vo vonkajšej realite. Nemôže sa merať len jeden aspekt. Šťastie sa začína vo vnútri... cez zmeny vo vnímaní, oslobodenie od starostí, úľavu od stresu, prielom v emocionálnom zaseknutí v danej situácii, atď. Akonáhle dôjde k vnútornej zmene, môžeme vidieť tiež rýchlu zmenu vo vonkajšej realite. Ako napr. úspech, pozitívnu odpoveď od ostatných voči nám, príliv bohatstva, ktorý bol predtým zaseknutý, naša externá realita sa stáva pre nás priaznivou. Ako sa neustále učíme od života... mení sa aj vnútorná aj vonkajšia realita... obidve prispievajú k našej úrovni rastu.