Učenie 04.04.2019

"Čokoľvek ľudstvo robí, ovplyvňuje všetko ostatné, pretože všetky veci sú prepojené. Sri Bhagavan

Toto stvorenie funguje ako pavučina (sieť, tkanina). Každý je spojený so všetkým ostatným. Ak porušíš pavučinu v určitej oblasti, ovplyvní to celú sieť. Keďže my všetci sme spojení s celým stvorením a s každým druhom, to, čo robíme spolu je dôležité. Keď ľudské bytosti berú prírodu za samozrejmosť, keďže sme polapení v chamtivosti, ignorancii a aroganciu, neuvedomujeme si, ako veľmi narušujeme alebo negatívne ovplyvňujeme toto stvorenie. Poďme zabrániť tomu, aby sa z nás stal vírus na tejto planéte, ktorý ničí všetko okolo nás a prestaňme si takýmito činmi kopať náš vlastný hrob.