Celosvetový Rast Vedomia 64 - prvý blok

Pozývam ťa na prvý blok prípravy na Celosvetový Rast Vedomia 64

prísť si uvolniť emócie, ktoré si držíš v 1 až 3 čakre a jej prislúchajúcich častiach fyzického tela, a tak dovoliť svojmu vnútornému JA byť šťastné, dovoliť si byť úspešným v živote.

Naše vnútorné Ja prišlo na túto planétu, aby sa uzdravilo, oslobodilo a bolo šťastné.

"Skutočný index (ukazovateľ) rastu je, keď je niekto šťastný vo vnútri a tiež sa mu darí (je úspešný) aj vo svetskom živote. Sri Bhagavan

Skutočný rast sa musí merať na 2 úrovniach. 1. Vnútorné zmeny a 2. ako sa tieto vnútorné zmeny ukazujú vo vonkajšej realite. Nemôže sa merať len jeden aspekt. Šťastie sa začína vo vnútri, cez zmeny vo vnímaní, oslobodenie od starostí, úľavu od stresu, prielom v emocionálnom zaseknutí v danej situácii, atď. Akonáhle dôjde k vnútornej zmene, môžeme vidieť tiež rýchlu zmenu vo vonkajšej realite. Ako napr. úspech, pozitívnu odpoveď od ostatných voči nám, príliv bohatstva, ktorý bol predtým zaseknutý, naša externá realita sa stáva pre nás priaznivou. Ako sa neustále učíme od života, mení sa aj vnútorná aj vonkajšia realita. Obidve prispievajú k našej úrovni rastu.

"Ako premýšľaš určuje ako konáš, ako konáš určuje ako ostatní na teba reagujú."

Sri Bhagavan

Vysvetlenie tohoto učenia tu: https://www.jogaradosti.com/single-post/2019/04/04/U%C4%8Denie-03042019

Čo nás čaká:

1 čakra emócie : strach, hanba, neistota x sebaúcta, radosť

orgány : chrbtica, kosti, zuby, hrubé črevo, análny otvor, konečník

nadobličky

2 čakra emócie : vina, hnev, bezmocnosť x životná energia, kreativita, sebaláska

orgány : vaječníky, maternica, obličky, krv, lymfa

3 čakra emócie : nízka sebaúcta, nízke sebavedomie x vnútorná sila, úspech, sebadôvera

orgány : žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, slinivka brušná

veľa riadených meditácií, procesov a cvičení posilňujúcich 1 až 3 čakru

9 druhov bohatstva

7 inteligencií

iniciácia a meditácia NSNL

kedy : sobota 13.04.2019 10:00 až 17: 00

kde : https://www.jogaradosti.com/kontakt

viac informácií pošlem prihláseným

OBSADENĚ / už len ako náhradník /

teším sa na vás

s vďačnosťou že na sebe pracujete Stella - duchovný učiteľ šri AmmaBhagavan, meditátor NSNL