Učenie 31.03.2019

Sri Amma"Zasahovanie (miešanie sa) do prúdu je zrodom utrpenia.

Potrebujeme dovoliť Životu, aby nás vzal tam, kde potrebujeme ísť na známe a neznáme miesta, príjemné a nepríjemné situácie, k priateľským a nepriateľským ľuďom to všetko je nevyhnutné, aby sme čelili výzvam a viedli naplnený zmysluplný život. Ale keď sa myseľ mieša a zasahuje do prúdu... oddáva sa našim minulým spomienkam, ničí nás prítomný okamžik a vytvára hrôzostrašnú budúcnosť tieto nechcené zásahy mysle, ktoré sa miešajú do prúdu života sú zrodom utrpenia. Sledujte odpor mysli.