Učenie 29.03.2019

"Rast sa deje len prostredníctvom prispievania. Musíš dať, aby si obdržal. Growth only happens through contribution. You need to give, in order to receive." - Sri Bhagavan

Myseľ sa zapodieva len sama sebou. Nikdy nepozná dávanie. Je chamtivá a posadnutá sama sebou, príliš po všetkom dychtí (túži), chce viac a viac aby sme zostali v 'Maya' či iluzórnom živote, ktorý udržiava tým, že nás neustále zamestnáva, odďaľuje nás od reality. Pán nás učí, aby sme sa naučili dávať. Prispievanie je esenciálnou súčasťou nášho života a spirituálnej cesty. Je to ako zanechať dedičstvo... keď sa vyprázdnite od svetských a materiálnych vecí, začnete sa automaticky napĺňať Božstvom alebo spirituálnymi/večnými vecami ako je Dobrá Karma, Božské Kvality atď. A tak dajte svetu to najlepšie, aby ste obdržali oveľa Väčšie veci zhora. Dávať veci neznamená darovať peniaze, majetok či takéto veci, hoci dávať ich potrebným (chudobným) pomáha. Je to o vedení a pomoci druhým z vašich životných skúseností a učení. Všetky nádherné veci, ktoré ste sa naučili, zručnosti, ktoré ste sa naučili... ktoré by mohli byť prospešné pre druhých a predať ich budúcim generáciám a pomôcť vytvoriť lepší svet.