Učenie 28.03.2019

"Všetky myšlienky, slová a skutky majú následky. All Thoughts, Words & Deeds have Consequences." - Sri Bhagavan

Žijeme vo vesmíre, ktorý nám odpovedá. Všetko je nahraté a odpovede sú automatické. Čo si myslíte, hovoríte a robíte... má dominový efekt a bude to mať spätný dopad na vás a váš život mnohokrát silnejším spôsobom. Život vás neustále učí a čas rozhodne, kto sa na mnohých úrovniach stane silným a kto slabým. Takže keď sa oddávate vaším myšlienkam, slovám alebo činom podľahnete negativite alebo povzbudzujete pozitívnosť to, čo robíte sa vám mnohonásobne vráti späť. Dobré vedie k dobrej odpovedi a zlé vedie k ešte horšej odpovedi tak ako echo. Buďte si vedomý vášho vnútorného sveta a tiež vášho vonkajšieho sveta. Nestraťte sa a nepodľahnite negativite. Používajte uvedomenie (bdelú pozornosť) a odpovedajte múdro.