Učenie 03.04.2019

"Ako premýšľaš určuje ako konáš, ako konáš určuje ako ostatní na teba reagujú. Sri Bhagavan.

Myšlienky sú vedené, aktivované a ovládané emóciami. Pokiaľ sa nepoučíme s pomocou nášho Božstva experimentovať a zostať s emóciami kedykoľvek môžeme, vedome a dôsledne, budú ovládať nielen naše myšlienky, ale aj naše činy a celý náš život.

Inými slovami, len sa snažiť ovládať slová a manažovať naše činy, na základe toho, čo sme sa dozvedeli, nám môže zachovať peknú fasádu, ale len na krátky čas. Skôr či neskôr sa táto fasáda zrúti a všetko, čo sme vybudovali sa tým ovplyvní - počínajúc našim imidžom, našimi vzťahmi a dokonca aj naša budúcnosť.

Okrem toho sú ľudia okolo nás naším zrkadlom. Budu odpovedať na náš vnútorný stav, v ktorom pracujeme na emocionálnej a mentálnej rovnováhe s pomocou nášho Božstva . Naše vnútorné Ja prišlo na túto planétu, aby sa uzdravilo, oslobodilo a bolo šťastné.