Rast Vedomia

Celosvetový Rast Vedomia 64

Milí priatelia,


každý z nás hneď ráno po prebudení má dve možnosti ako si zvoliť žiť daný deň. Žiť ho v radosti, prijatí, odovzdanosti, dôvere, bezpečí, alebo ho prežívať v starosti, strese, strachu, hneve, neprijatí.


Ak si pripravený a rozhodnutý žiť svoj život z krásneho stavu BYTIA , naozaj ho žiť, tvoriť, byť prínosom pre seba, rodinu a okolie, máš jedinečnú možnosť byť súčasťou projektu Celosvetový Rast Vedomia 64.Máš príležitosť rásť vo vedomí a tak dovoliť si nechať sa viesť prúdom života, nechať život plynúť. Dovoliť Zdroju, ktorý skrze každého z nás neustále prúdi, aby robil svoje kúzla. Tie kúzla budú vždy pracovať pre najvyššie dobro, pokiaľ sa odovzdáš, prestaneš riadiť svoj život transformáciou kontrolóra v sebe a necháš sa viesť. Pokiaľ sa do tohoto bodu dokážeš dostať, nezostane nič nedokončené. Všetko čo potrebuješ tam bude. Keď uvoľníš myseľ, uvoľnia sa emócie. Keď sa uvoľnia emócie, uvoľní sa telo. Keď sa uvoľní telo, začne sa liečiť všetko v nás, okolo nás.


Máš jedinečnú šancu zapojiť sa do projektu Celosvetový Rast Vedomia 64 a tak byť medzi prvými, ktorí prejdu silným procesom transformácie vedomia.Nato aby ste mohli prijať a získať čo najväčší benefit zo záverečného procesu, je potrebné pripraviť telo, dušu i ducha ešte viac.


Príprava bude pozostávať z jednotlivých iniciácií a meditácií / je na tebe ktorý termín si vyberieš a koľkokrát prídeš, čím viac tým lepšie pre teba / , v skupine max 10 ľudí. Prejdete mnohými procesmi, v ktorých budete hlbšie vstupovať do seba, odokrývať a odhaľovať svoju podstatu zvedomovaním nevedomých zákutí vašej duše, liečiť vzťahy, bolesti, smútok, strachy, hnev, vinu a iné.


Čo je iniciácia Vyššieho JA:

Je to spojenie sa, je to prepojenie sa sám so sebou, so svojou podstatou. Je to precítenie Najvyššieho Svetla Najvyššej Lásky v sebe. Je to aktivácia alebo zosilnenie energie Vyššieho JA vo svojom srdci. Je to transformácia starých zranení, ublížení, hnevu, strachov aby mohlo na povrch zažiariť láska.

Sri Bhagavan:

Existuje múr medzi tebou a Láskou. Ten múr je myseľ. Keďže myseľ je stále silnejšia, postaví sa medzi teba a Lásku, alebo medzi človeka a realitu alebo medzi človeka a čokoľvek je tam. Občas sa ľudia snažia urobiť diery do múru a uspejú. Niekedy sa diera objaví prirodzene ako súčasť výtvoru prírody.

Z týchto ľudí sú potom veľkí mudrci, svätci, osvietené bytosti, mystici. Buď prerazíte dieru z vašej strany alebo ju Láska prerazí z jeho strany.

Čím väčšia je diera, tým väčšia je komunikácia s Vyšším JA. Keď sa zrúti celý múr, ty a Láska sa stanete JEDNYM. To je konečná JEDNOTA.


Čo je meditácia Vyššieho JA:

Je to žiadosť k Vyššiemu JA o naplnenie toho po čom človek túži v oblasti zdravia, vzťahov, práce, financií z úprimného srdca prečo o to žiada, prečo by to malo byť dané. Po čomkoľvek vaše srdce skutočne túži a potrebuje, to dostane. Jediná požiadavka je vďačné srdce - Láska.


Celý proces je vedený skrze meditátora NSNL, ktorý dostal iniciáciu priamo od NSNL. Sú vyberaní z dôvodov, ktoré naša obmedzená myseľ nedokáže pochopiť a je od nich požadovaná špeciálna príprava pred vedením každej meditácie.To čo môžete dostať ak sa účastníte iniciácie a meditácie si môžete prečítať tu https://www.jogaradosti.com/single-post/2019/02/13/U%C4%8Denie-12022019
Dovoľujem si zdieľanie:


Keď mi pred približne 12 rokmi prišla prvá informácia o Oneness Univerzite, ani som netušila ako to zmení môj život a život mojej rodiny. A keď som prvý krát vstúpila na pôdu Oneness Univerzity v Indii, cítila som, že tu som správne. Uvedomovala som si že je pre mňa obrovská milosť žiť na Zemi kde žije Avatar v rovnakom čase. Ako kedysy, keď žil Ježiš na Zemi. To čo som zažívala pri prvom daršane Šri AmmaBhagavan sa slovami nedá opísať. Zažila som vo svojom srdci prítomnosť a požehnanie svetla a lásky, zažila som úplnú odovzdanosť a vieru, že som bola a že som vždy v bezpečí, že je o mňa vždy postarané, že môj život je radostný, bezstarostný, pokojný, že všetko čo mi príde do cesty zvládnem s pokojom, že všetko sa rieši pre najvyššie dobro a dobro všetkých. Odkedy som sa stala trénerom Oneness Univerzity, prišlo ku mne množstvo ľudí, hľadajúcich a túžiacich po tom, čo mne bolo dané. Po prebudení, po vnútornej slobode, po raste vedomia do Jednoty. Za všetko čo mi bolo dané a čo ku mne prichádza cítim obrovskú vďačnosť. Som vďačná, že ako tréner Oneness Univerzity môžem šíriť ďalej učenia pre rast vedomia. Som vďačná že môžem slúžiť Najvyššiemu Svetlu Najvyššej Láske pre pomoc ľudstvu vyjsť zo stavu obmedzenej mysle, zo stavu utrpenia do krásneho stavu Bytia bez obmedzení, kde všetko je možné, slúžiť ako meditátor Najvyššieho Svetla Najvyššej Lásky a meditátor Meditácie Šťastia.