Učenie 24.02.2019

Bolesť je skutočná, utrpenie nie je skutočné.

- Sri Amma

Bolesť prežíva fyzické telo. Je to skutočné.

Utrpenie je psychologické, je vyvolané mysľou. Keď zmení naše vnímanie, môže sa vytvoriť alebo ukončiť utrpenie. Utrpenie súvisí so všetkými nepríjemnými udalosťami v živote, ignorujúc tie dobré. Život je zmes dobrých aj zlých. Zlé skúsenosti vedú k bolesti a môžu skončiť niekedy, ale spojenie a identifikácia nášho seba s týmito bolestivými zážitkami samotnými spôsobuje utrpenie. Je to neskutočné. Utrpenie spôsobuje, že veríme v príbehy našej mysle .