Transformovať svet nie je len zodpovednosťou pár duchovných ľudí

SRI AMMA "Transformovať svet nie je len zodpovednosťou pár duchovných ľudí. Aby sme vytvorili lepší svet, to je zodpovednosťou každého z nás. V boji o prežitie sa strácajú nevinnosť, láska a hodnoty. Ste to vy, kto musí opäť pozdvihnúť tieto hodnoty. Nepovažujte sa za obyčajné bytosti. Každý z vás má nekonečnú božskú moc v sebe.

Máte moc vidieť "BOHA" v srdci každej ľudskej bytosti a keď začnete vidieť Božské v každom človeku, budete schopní milovať každú živú bytosť, každého jedinca. Skrz vás potečie sila "Boha" do sveta. Skrz vaše slová, vaše láskyplné činy a vašu službu môžete prebrať každú ľudskú bytosť z uviaznutia v utrpení, sebou vytvorenom nešťastí a ignorancii. To kvôli vám sa môže prebudiť celý svet. Vaše prevzatie zodpovednosti je počiatkom Zlatého Veku.