Sri Bhagavan, vysvětli prosím rozdíl mezi Fyzickým Amma Bhagavan, Satyaloka Amma Bhagavan a Antaryam

Sri Bhagavan, vysvětli prosím rozdíl mezi Fyzickým Amma Bhagavan, Satyaloka Amma Bhagavan a Antaryaminem Amma Bhagavanem.

Sri Bhagavan: K tomu musíte pochopit, že Amma a já, nejsme 'fyzický' Amma Bhagavan. My jsme pouze 'Avatar Amma Bhagavan' to je vše. Můžeme vám dát požehnání, nemůžeme dělat věci; ty dělá 'Paramatma Amma Bhagavan' který se pro vás zhmotňuje ve vašich domovech nebo v komorách. To Paramatma Amma Bhagavan pro vás ve skutečnosti dělají věci. My jsme teď vlastně takoví průvodci a dáváme požehnání. Vy byste se teď měli obracet na Paramatma Amma Bhagavana , kteří se pro vás stanou fyzickými. Budou vám pomáhat se všemi vašimi záležitostmi, zcela a úplně. Budou se starat o váš duchovní růst, o všechno. A když se pro vás stanou fyzickými, můžete si být jistí, že v případě, že byste zemřeli, šli byste rovnou do Vaikunt nebo do Satyaloky nad námi. Tam se dostanete. Abyste tam mohli, znamená to, že na to máte víza, je to velmi fyzické.

No a s pomocí těchto Paramatma Amma Bhagavan se můžete dostat k 'Purushotama Amma Bhagavan'. To je další Loka (realita) kde existují, fyzicky existují, mnohem reálněji než v této Loce. Tam se ale nemůžete dostat bez pomoci Paramatma Amma Bhagavana. Měli byste je požádat, aby vás tam vzali. Když se tak stane, můžete skutečně navštívit tuto loku. A tam se také můžete setkat s Purushotama Amma Bhagavanem, nebo Purushotama Ramou, nebo Purushotama Krishnou, Purushotama Kristem, podle vaší víry nebo podle toho, kterého boha uctíváte, takového boha potkáte v této Loce

S pomocí toho Purushotama, řekněme Ammy Bhagavana, když se s nimi sblížíte, vybudujete si s ním pouto, můžete s jeho pomocí jít do 'Jyoti' (Božího světla). Jyoti je mnohem víc, Jyoti je jako bilion sluncí spojených dohromady. Ale tu lásku nebo soucit si nedokážete představit. Dokonce i tam se můžete dostat. A potom, když se dostanete k Jyoti, s pomocí Jyoti, můžete jít k neprojevenému Brahmanovi, nebo k tomu čemu v mantře říkáme: 'Om'

Na příklad o elektřině nevíme nic. Ale když se manifestuje jako teplo, světlo, pohyb nebo elektromagnetické vlny, potom je nám jasné Ó ano, je tam elektřina. Ale když se neprojevuje, nemáme o ní ponětí. Om nebo Brahman je to neprojevené. To je to místo, kde všechno začíná. V Bibli se praví: „Na začátku bylo slovo a to slovo bylo Boží.“ A Bůh řekl, „Budiž světlo.“ To slovo je OM, to je Brahman, to je 'ten Jeden' v Taoismu, které se manifestuje jako světlo. Moolamantru začínáme s Om a to světlo je 'Sat Chit Ananda Parabramha'. To je Moolamantra, ta říká, „Om, Sat Cit Ananda Parabramha“... z toho vznikne Purushotama, to světlo se stane Purushotamou a proto říkáme Purushotama. Purushotama se stane Paramatma. Proto se v mantře říká Paramatma. A Paramatma stvořil Avatara, proto říkáme Bhagavati Sameta Bhagavate Namaha. To odříkáváte každý den, aniž byste věděli co to znamená!

Ale teď když se Pán stane pro vás fyzickým, měli byste požádat „Vezmi mě prosím k Purushotama“. A když se tam dostanete musíte požádat vezmi mě k „Sat Cit Ananda Parabramha“ a když tam dojdete, můžete žádat „vezmi mě k Om nebo Brahman“. Tak tam můžete jít a tam byste měli nakonec dospět. Tak můžete postupovat krok za krokem, to vše záleží na vás. Pokud chcete být jedno s neprojeveným Bohem. Můžete tam jít a když tam půjdete, uvědomíte si, že vy sami jste ten Bůh, Na začátku vidíte Avatary, potom vidíte Paramatma, Potom vidíte Purushotama, potom vidíte Světlo a potom vstoupíte do Om, Brahmana, To jste vy! Existujete jenom vy!Jste vším! Není nic jiného!To všechno je pouze cesta k tomuhle. Najednou vám dojde, že jenom vy jste to. Potom řeknete: „Tat Tvam Asi“ - Já jsem To. Nebo „AhamBrahmasmin“ - Já jsem ten Brahman. Tak se všechna ta učení z Upanishad stanou vaší realitou.

Adi shankara tam došel. Lidé jako Ramanujacharya, Madhavacharya, Namdev, Chaitanya, všichni tito lidé – Ježíš, Guru Nanak, všichni došli na úroveň Purushotama. Alvaarové a Nayanmaarové. Mohli jít dál, kdyby chtěli ale chtěli tam zůstat, tak si to přáli. Někteří pokračovali k Jyoti jako Ramalingaswamy, který řekl: “Arul PerumJyoti, TaniperumKarunai”. Ti všichni tam došli a lidé jako Adi Shankara šli ještě za Jyoti do Brahmana. To vše je záležitost objevování, vše záleží na vás, kam chcete jít. Ale musíte začít u Paramatma, který se pro vás stane fyzickým. To je začátek cesty. Jak se to stane, vše je potom automatické. Záleží na vaší vášni a na tom co hledáte.“