Buď pravdivý sám k sebe

Namaste, drahý Bhagavane, v mé honbě za úspěchem jsem sebestředný. Je v pořádku být sebestředným?

Sri Bhagavan:

Podívejte, my mluvíme o dvou druzích dharmy: jedna dharma v mysli, ta druhá je bez mysli.

Láska, radost a mír/klid je také v mysli. Ale je také jiná láska, která je za hranicí mysli. Ta, která je v mysli, té říkáme podmíněná - podmíněná radost, podmíněné štěstí, podmíněný mír/klid.

A všemu tomu druhému říkáme nepodmíněná radost, nepodmíněný mír/klid, všechno to je nazýváno nepodmíněné.

Pro tohle musíte být ve vysokém stavu vědomí.


Jedno z učení je "Pokud nejste osvícení, nechovejte se jako ten, který je osvícený."


Nechovejte se jako Ježíš Kristus nastavující druhou tvář. Když vy nastavíte druhou tvář získáte dvě další podlitiny.

Vy buď ránu vrátíte nebo utečete. To je vaše dharma.

Ghándí mohl čelit kulkám, protože Ghándí neměl.takovu dharmu a kulky se ho nedotkly. Pokud vy byste si mysleli, že jste Ghándí, první kulka a je po vás.

V závislosti na vaší úrovni, pokud chcete úspěch, buďte sebestřední. Rozumějte, vy to vyhledáváte. Nemůžete říkat: "Já nebudu sebestředný." To není vaše pravda.Vy musíte být sami k sobě pravdiví. Když jste sebestřední možná někomu ublížíte, možná neublížíte. Když někomu ublížíte, zístáte tím také špatnou karmu, Pokud budete tvrdě pracovat 24 hodin denně, abyste získali slávu , dostanete infarkt a brzo zemřete, že ano. Ale užijete si několik hodin slávy, peněz a pak umřete.


Ale pokud nechcete špatnou karmu, neubližujte druhým. To je vše. Ale volba je na vás, jestli chcete ubližovat druhým, pro zisk, prosím. Pokud nechcete ubližovat druhým a stejně mít zisk, najděte způsob, jak to udělat. Ale buďte pravdiví sami k sobě.


Nebuďte Mahátma Ghándí, nebuďte Kristus, nebuďte Budha. Nechovejte se jako Budha, Kristus nebo tamten nebo onen chlápek. To po vás nikdo nechce. Rozuměj, ty jsi ty. Ty jsi jedinečný v tomto vesmiru. Ty musíš být pravdivý ke své swadharmě.


Swadharma znamená jak jsi byl vytvořen, jaká je tvoje úroveň vědomí. Buď k tomu pravdivý. Pokud tvoje úroveň vědomí odpovídá nepoužitelnému maníkovi. Buď nepoužitelným maníkem. To je perfektní. Nesnaž se být to nebo ono. Dejme tomu, že jste byli takto vytvořeni. Když na druhé straně máš přirozenou touhu pomáhat druhým, ne proto, abys získal slávu a jméno, prostě jenom chceš pomáhat druhým, byl jsi tak vytvořen, buď k tomu pravdivý. Takže můžeš být velmi dobře sebestředný pokud to je tvůj stav. Ty musíš být pravdivý sám k sobě. Tím, že budeš sám k sobě náležitě pravdivý, přestaneš být sebestředný. Na druhé straně pokud předstíráš, že jsi sebestředný a snažíš se nebýt sebestředný, v celém tvém životě budeš pouze sebestředný. Pouze hraní a předstírání, nošení masky. Takže základem je: ty musíš být pravdivý sám k sobě. To je ústřední jádro učení.


https://www.youtube.com/watch?v=hp6tcl0O5X8&feature=share&fbclid=IwAR00yd4eLBuu-VzrCLgA_bMj8LKvnAYLrIn3vb3UsqqYhKlGKp1BBSACQZA