Drahý Bhagavan, my mládež trpíme chtíčom. Ako si s tým poradiť?

Úryvky z daršanov Sri Bhagavana, ktoré udelil v priebehu rokov, 57. týždeň

Drahý Bhagavan, my mládež trpíme chtíčom. Ako si s tým poradiť?


Sri Bhagavan: Pozrite, biologický chtíč existuje. Ale nie je problémom pre nikoho na tejto planéte. Pretože príroda ho vytvorila krásne, mal by tu byť do rozsahu, v akom tu je. Problémom je psychologický chtíč. Ten prichádza kvôli strachu a neistote. V momente ako sa chtíč zväčší, môžete si byť istý, že je tu neistota alebo strach. Takže sa musíte stíšiť a musíte dovoliť tej neistote alebo strachu vyjsť na povrch. Keď vyjde na povrch, nesnažte sa to pochopiť, nesúďte to, neodsudzujte to, ale objímte to (prijmite to), spriateľte sa s tým. Povedzme, že je tu niekto, kto vás ohrozuje. Čo by ste mali urobiť? Aký je najjednoduchší spôsob, ako to zvládnuť? Povedzme, že sa s ním spriatelíte, budete sa ho naďalej báť? Nebudete, však áno. Rovnaké je to s neistotou a strachom. Môžete sa s nimi spriateliť. To je najjednoduchšie, čo môžete urobiť. V momente ako sa s nimi spriatelíte, tak vám už nebudú pôsobiť problémy. Keď vás nebudú sužovať, chtíč zmizne. Biologický chtíč môže zostať, mal by zostať, inak by populácia prestala existovať. Ale potom problémy, ktoré spôsobuje budú minimálne a zvladnuteľné.


https://www.youtube.com/watch?v=jd1Ns-Vkdb4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A7SLsRWe_lqRKifQ1mhuoz_mVVWgCGBpngUom_E4MxcpQYgvJnIdPP_o