Učenie 13.02.2019

"Objavovanie lásky vo vzťahoch je najlepšou formou ako zvládať stres ". Šrí Bhagavan

Vzťahy nie sú len okolo nás. Aby sme prežili, navzájom si spolu pomáhame. Cieľom života je objavovať Lásku. Bez lásky neustále manipulujete, keď sa navzájom posudzujete a spôsobujete okolo seba utrpenie - doma, v práci a všade inde. Keď je tu láska, je tu okolo vás šťastie, ktoré odvádza stres a utrpenie. Život bez lásky nestojí za to žiť.


Discovering Love in relationships is the best form of stress management.

- Sri Bhagavan

Relationships don’t just exist around us, so that we survive together helping each other. The purpose of life is to discover Love. Without Love you are constantly manipulating judging each other & causing misery around you... at home, at work & everywhere else. When there is Love, there is happiness wave around you which drives away stress & suffering.

Life without Love isn’t worth living.