Ako riešiť čo nám život prináša

Drahý Šrí Bhagavan, nedávno som bol na Oneness Univerzite a účastnil som sa októbrového kurzu "Cesta do prebudenia". Ako si mám uchovať poznanie, ktoré mám od tohto kurzu? Ďakujem Bhagavan.


SRI BHAGAVAN: "Naučili sme vás, ako používať tieto učenia na vyriešenie vašich problémov. Problémy stále prichádzajú, to je spôsob života, ktorý poznáte. Život vám neustále predhadzuje problémy. Až kým nezomriete, problémy nezmiznú. Ale vašou prácou je zvládnuť jeden problém a byť pripravený na ďalší problém, ktorý vám život predhodí. Ak budete skutočne používať tieto učenia, tak asi za štyri až šesť mesiacov budete presne vedieť, ako zvládnuť akýkoľvek problém, ktorý vám život prinesie. Tak ako sa budete vysporiadavať s problémami, budete neustále rásť a rásť a rásť, až nakoniec sa stanete "všetkým". Stanete sa "všetkým, čo je" - nebude to pre vás určitá forma predstavivosti či konceptu, ale naozaj budete zažívať, že vy ste všetkým. Vaše vedomie sa rozšíri, váš mozog sa zmení a každý moment budete vedieť, že ste jedno s univerzom. To je ľudský potenciál. Ale aby sa tak stalo, musíte sa zapojiť do života (byť spojený so životom). Ak sa stiahnete zo života, nedostanete sa tam. A zapájať sa do života, znamená prijímať všetky problémy. Ako ich všetky prijímať, to je to, čo učíme. A vy sa musíte naučiť používať tieto učenia. Urobte to a uvidíte, budete mať pozoruhodné výsledky."