Učenie 12.02.2019

"Zmena nie je o tom zmeniť druhých, ale o tom zmeniť seba." Sri Bhagavan

Myseľ je vždy zameraná navonok. Všetky učenia, koncepty, princípy, ktoré aplikuje a skúša ich na druhých, manipuluje ich, obviňuje ich atď. V mene zlepšenia ich kvality a efektivity sa ich snažíme zmeniť na takzvané lepšie ľudské bytosti. Toto robí každý, snaží sa zmeniť druhých. Keď je každý zaujatý zmenou druhých - rodičov a detí, manželom a manželkou, zamestnancom a zamestnávateľom... nikto sa nemení a všetci sa zasekneme v snahe zdokonaliť druhých podľa svojho vnímania.

Prístup Oneness je ukázať vám márne úsilie zmeniť druhých. Namiesto toho, keď sa naučíte konfrontovať samých seba, prijať a milovať samých seba, všetko sa vám bude zdať dokonalé. Keďže ste v mieri, začne to prirodzene ovplyvňovať druhých okolo vás a potom sa ostatní tiež zmenia.

Keď si sa prestal snažiť zmeniť sám seba alebo druhých, ty si sa zmenil. A svet je už nádherný.